Toplanan Verileri Tablo ve Grafikle Gösterme

Sevgili öğrenciler araştırma sorusunun sorulmasından sonra veriler toplanır. Toplanan verileri tablo ve grafikle gösterme konu anlatımı yazımıza hoş geldiniz. Konu anlatımı yazımız aşağıda yer almaktadır. Anlatımı dikkatlice incelemenizi önerir, hepinize başarılar dileriz.

Toplanan Verileri Tablo ve Grafikle Gösterme Konu Anlatımı

Herhangi bir konuyu araştırmak için araştırma sorusu seçilen örnekleme sorulur ve alınan cevaplar toplanır, buna veri toplama denir. Verileri toplarken çetele tablosu veya sıklık tablosu kullanılır. 

Aşağıda bir örnek üzerinde bu konuyu anlatmaya çalışacağız.

ÖRNEK:
Araştırma sorusu: Okulumuzun 5A sınıfı öğrencilerinin en çok sevdiği spor hangisidir?
Örneklem: Okulumuzun 5A sınıfı öğrencileri.

5A sınıfı öğrencileri toplamda 25 kişi olsun. Veri toplamak için bu 25 öğrencinin tamamına hangi spor dalını sevdiğini sormalı ve alınan cevapları not etmeliyiz.
Araştırma sorumuza 10 öğrenci futbol, 4 öğrenci yüzme, 6 öğrenci voleybol, 4 öğrenci basketbol ve 1 öğrenci de tenis cevabını vermiş olsun. Şimdi bu cevapları tablo ile göstereceğiz. Tablo olarak sıklık tablosu veya çetele tablosu kullanabiliriz.

Verileri Tablo ve Grafikle GöstermeYukarıdaki tablonun ismi çetele tablosudur. Her bir cevaba karşılık bir çeltik atarak oluşturulur. Yan yana dört çeltikten sonra beşincisi konurken yatay bir şekilde dört tanesinin üzerine çizilerek bir beşli oluşturulur. Böylece saymakta çok kolay olur.

Verileri Tablo ve Grafikle GöstermeYukarıdaki tablo bir sıklık tablosudur. Sıklık tablosunda veriler sayılar ile gösterilir.

Sıklık veya çetele tablosundan hangisini kullanacağımız bize kalmıştır. İstediğimizi kullanabiliriz. Fakat örneklem çok kalabalık ise çetele tablosu ile verileri toplamak daha kolay olur.

Şimdi de toplanan verileri sütun grafiği ile gösterelim.
Verileri Tablo ve Grafikle GöstermeSütun grafiği yukarıdaki gibi bir yatay bir de dikey eksenden oluşur. Her iki eksenin önüne isimleri yazılır. Yukarıdaki sütun grafiğinin yatay ekseninde spor dallarını, dikey ekseninde ise öğrenci sayısını gösterdik. Sayıların gösterildiği eksende bölmelerin eşit aralıklı olması, sütunların genişliklerinin eşit olması ve sütunlar arasında kalan boşluklarında eşit olması sütun grafiğinin kurallarıdır. Ayrıca bütün tablo ve grafiklerin üstünde tablonun veya grafiğin hangi konu ile ilgili olduğu yazar.

Yukarıdaki sütun grafiği dikey sütun grafiğidir, eksenlerin yerlerini değiştirirsek yatay sütun grafiği elde ederiz. Yatay sütun grafiklerinde sütunlar yatık şekilde olur. Ama genellikle dikey sütun grafikleri kullanılır.

Konu ile ilgili test çözmek için tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir