5.Sınıf Ondalık Gösterim Konu Testi Çözümü

Sevgili öğrenciler çözmüş olduğunuz testin çözümleri aşağıda yer almaktadır. Dikkatlice incelemenizi öneririz. Eğer yanlışlarınız çoksa ondalık gösterim konusunu tekrar etmelisiniz. 5.Sınıf ondalık gösterim konu testi çözümü aşağıda yer almaktadır.[mathjax]

5.Sınıf Ondalık Gösterim Konu Testi Çözümü

1) 2,034 ondalık gösteriminin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B) İki tam binde otuz dört
Çözüm: 2,034 sayısının virgülden önceki sayı okunup sonuna tam hecesi eklenir, virgülden sonrası bir basamaklı ise onda, iki basamaklı ise yüzde, üç basamaklı ise binde dedikten sonra virgülden sonraki sayı söylenir.

2) Okunuşu “kırk bir tam binde beş” olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C) 41,005
Çözüm: Okunuşu “kırk bir tam bide 5” olan sayı C şıkkındaki sayıdır.

3) 27,086 ondalık gösteriminde yüzde birler basamağında hangi rakam bulunmaktadır?

Doğru Cevap: C) 8
Çözüm: Yüzde birler basamağı virgülün sağında ikinci sırada bulunan basamaktır. Sayımızda da bu yerde 8 rakamı bulunmaktadır.

4) 123,452 ondalık gösteriminde onda birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

Doğru Cevap: B) 0,4 
Çözüm: Onda birler basamağı virgülün sağında bulunan ilk basamaktır. Sayımızın onda birler basamağında 4 rakamı bulunmaktadır. Soruda bizden bu rakamın basamak değeri istendiği için 4 ile 0,1 çarpılmalıdır. Biz henüz çarpmayı bilmediğimizden bu cevabı toplama işlemi yardımı ile bulacağız. 4×0,1 denek 4 tane 0,1 demektir ki buda 0,4 eder.

5) Binde birler basamağında bulunan rakamının basamak değeri 0,007 olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: D) 34,567
Çözüm: Binde birler basamağının basamak değeri 0,007 olan sayının binde birler basamağında; yani virgülün solundaki üçüncü sırada 7 rakamı bulunmaktadır. Buda D şıkkında vardır.

6) 60,328 ondalık gösteriminin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B) (6×10)+(3×0,1)+(2×0,01)+(8×0,001)  
Çözüm: Çözümleme her basamakta bulunan rakamların o basamak değeri ile çarpımlarının toplanmasıdır. Sayımızın onlar basamağında 6 rakamı olduğu için 6×10, birler basamağında 0 rakamı olduğu için 0x1, onda birler basamağında 3 rakamı olduğu için 3×0,1, yüzde birler basamağında 2 rakamı olduğu için 2×0,01, binde birler basamağında 8 rakamı olduğu için 8×0,001 yazılıp toplanır. Burada birler basamağında 0 rakamı bulunduğundan 0x1 yazılmasına gerek yoktur; çünkü 0 ile çarptığımızda cevap 0 olacaktır.

7) Çözümlenmiş hali (7×100)+(2×1)+(5×0,01)+(3×0,001) olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A) 702,053
Çözüm: 7×100 sayımızın yüzler basamağında 7 rakamının bulunduğunu, 2×1 birler basamağında 2 olduğunu, 5×0,01 yüzde birler basamağında 5 olduğunu, 3×0,001 ise binde birler basamağında 3 olduğunu söyler. Burada yazılmamış olan onlar basamağı ile onda birler basamağında da 0 rakamları bulunmaktadır. Çünkü 0 ile çarptığımızda sıfır yuttuğundan bunları yazmaya gerek yoktu. Şunu da belirtelim ki yazabiliriz de, bu yanlış olmaz, sadece şıklı sorularda şıklarda yer almadığını göreceğiz.

8) $$\frac8{100}$$ kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C) 0,08
Çözüm: Paydası 10, 100, 1000 olan kesirleri okunuşları yardımıyla ondalık olarak gösteririz. Yukarıda bulunan kesrin okunuşlarından biri de sıfır tam yüzde sekizdir. Dolayısıyla sıfır tam yüzde sekiz 0,08 olarak yazılmalıdır.

9) $$\frac{83}{10}$$ kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A) 8,3
Çözüm: Bileşik kesirler önce tam sayılı kesre çevirilip sonra okunuşlarından yararlanarak ondalık gösterimleri yazılmalıdır.

10) $$\frac38$$ kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D) 0,375
Çözüm: Paydası 10, 100 yada 1000 olmayan kesirlerin ondalık gösterimlerini bulabilmek için bu kesirleri uygun sayılar ile genişleterek paydalarını 10, 100 yada 1000 den herhangi birine eşitlememiz gerekir. Kesrimizi 125 ile genişletirsek $$\frac{375}{1000}$$ olur. Bu kesrin ondalık gösterimide D şıkkındaki gibidir.

11) $$\frac{15}{50}$$ kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B) 0,30
Çözüm: Kesrimizi 2 ile genişletip ondalık gösterimini yazarsak B şıkkını buluruz.

12) 7,509 ondalık gösteriminin kesirle gösterilişi nasıldır?

Doğru Cevap: D) $$7\frac{509}{1000}$$
Çözüm: Verilen bir ondalık gösterimi kesir olarak yazarken yine okunuşundan yararlanırız.

13) 3,4 ; 4,007 ve 1,35 ondalık gösterimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıl olur?

Doğru Cevap: A) 4,007>3,4>1,35
Çözüm: Ondalık gösterimleri sıralarken önce tam kısımlarına bakarak sıralama yaparız. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür.

14) 8,09 ; 8,54 ; 8,6 ondalık gösterimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışları aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

Doğru Cevap:  B) 8,6>8,54>8,09
Çözüm: Ondalık gösterimleri sıralarken önce tam kısımlarına bakarız, eğer tam kısımları eşit ise kesir kısımlarına bakarız. Kesir kısımlarında önce onda birler basamağına bakarız. Onda birler basamağı büyük olan daha büyük olur. Onda birler basamakları da eşit ise sırayla önce yüzde birlere sonrada binde birler basamağına bakarak sayıları sıralarız.

15) 5,3A7 ondalık gösterimi 5,32 ondalık gösteriminden küçük olduğuna göre A harfi yerine hangi rakamlar yazılabilir?

Doğru Cevap: D) 0 ve 1
Çözüm: A harfi yerine 0 rakamı geldiğinde 5,307<5,320
A harfi yerine 1 rakamı geldiğinde 5,317<5,320 olur.

Değerli öğrenciler eğer çözmüş olduğunuz bu testte çok yanlışınız çıktıysa 5.Sınıf ondalık gösterimler konusunu tekrar etmenizi öneririz. Aşağıdaki bağlantıdan 5.Sınıf ondalık gösterimler konu anlatımı sayfasına ulaşabilirsiniz.

5.Sınıf Matematik Konu Anlatımları İçin tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz